Jag navigerar dig och dina medarbetare till en välmående och motiverad arbetsplats

Välkommen till mig för individuella samtal, ledarskapsutveckling och föreläsningar om gruppdynamik.

Jag erbjuder samtal, chefsstöd och ledarskapsutveckling i olika former.
Jag arbetar som handledare i UGL sedan många år tillbaka och jag förmedlar också UGL-platser. Med en socionombakgrund, lång arbetslivserfarenhet från att coacha människor i livs- och karriärfrågor och att skräddarsy
ledarskapsutvecklingsprogram hjälper jag dig att navigera. Det är dina behov som står i centrum och jag hjälper dig på ett positivt och stärkande sätt. Tillsammans skapar vi en trygg samtalsmiljö med ett tydligt mål där jag på ett närvarande och varmt sätt vägleder dig till förändring.

SAMTALSSTÖD

Coachande samtal vid förändring
i livs- och karriärfrågor

 •  
 • Individuell tidsplan
 •  

CHEFSSTÖD

Vägledning för att kunna leda


 •  
 • Individuell tidsplan
 •  

KONFLIKTHANTERING

Medling och relationsbyggande
på arbetsplatsen

 •  
 • 3 heldagar
 •  

UGL

Utveckling av grupp och ledare

Öppen kurs
 •  
 • 5 heldagar
 •  

UL

Utvecklande ledarskap - en mycket praktisk ledarutbildning

 •  
 • 3 + 1 heldagar
 •  

KRISSTÖD

Avlastande samtal
vid krissituation

 •  
 • Situationsanpassat
 •  

FILOSOFI - Så här jobbar jag

Människorna jag möter är ofta i en förändring i livet eller behöver stärkas och utvecklas i sin roll på arbetet. Men för att det ska kunna ske behövs ett tryggt och inspirerande samtalsklimat.

Forskning visar att 70% av resultatet av coachning och vägledning beror på relationen man skapar med sin samtalscoach. Därför är det viktigt för mig att skapa trygghet i mötet mellan mig och mina klienter. När den grunden är lagd och vi har kommit fram till vad målet är börjar jag utmana klienten till att våga förändra.

Jag anpassar samtalen utifrån personen framför mig och dennes behov. I våra samtal ser jag mig själv som en objektiv vägledare med en bred erfarenhet där jag väljer verktyg anpassade till individen.

Det är klienten som står i fokus när vi jobbar tillsammans och jag är under hela resan inkännande, närvarande och öppen för att byta spår om det behövs.

När jag arbetar med grupper utgår jag från psykologiforskaren Susan Wheelans teori om grupprocesser. Hennes teorier grundar sig på att alla grupper går igenom fyra utvecklingsstadier:

 • Tillhörighet och trygghet
 • Opposition och konflikt
 • Tillit och struktur
 • Arbete och produktivitet

Det viktigaste verktyget för att få grupper att utvecklas är att kunna ge och ta emot feedback. Det handlar om att kunna kommunicera sitt budskap på ett rakt och kamratligt sätt.

Med min bakgrund i beteendevetenskap, kunskap om gruppdynamik och erfarenhet av att coacha människor i olika skeenden i livet hjälper jag mina klienter att skapa en konkret förändring.

Monica Lindfors

Monica

Jag har mångårig erfarenhet av beteendevetenskap, skräddarsydda ledarskapsutbildningar, gruppdynamik och coachning av människor på olika platser i livet.

Uppdrag de senaste åren

 • Utveckling av och handledare för grupper i skräddarsydda ledarskapsutbildningar och utvecklingsprojekt för bland annat Polismyndigheten, Sony Mobile (Next Step), Helsingborgs stad och mindre företag och organisationer
 • Läkare utan gränser – hemkomstsamtal
 • UGL-uppdrag i samarbete med Rezon AB
 • Individuella samtal och coachning
 

Akademisk utbildning

 • Project Management, Western Michigan University, Kalamazoo, MI USA
 • Personnel Training, WM University
 • Family Therapy, WM University
 • Socionomexamen, Lunds Universitet
 

Kurser/kortare utbildningar

 • ICT – Terapiutbildning
 • KBT – Kognio
 • Certifierad Coach, Life and Career
 • Coach2Coach
 • Handledare UGL, Försvarshögskolan
 • TA Transaktionsanalys, Gerling Konsult
 

Certifikat

 • GDQ 2013 – Ett instrument som mäter och stödjer effektiv teamutveckling, GDQ Associates
 • Certifierad coach, Life and Career
 • UGL handledarcertifikat,  nya konceptet, Försvarshögskolan
 • JTI – Kartläggningsinstrument, Decision Dynamics
 • SDI Strength Deployment Inventory, Decision Dynamics
 

Sedan jag startade min egen verksamhet 1998 har många företag och organisationer valt att anlita mig
Jag har byggt på min verktygslåda under årens gång med erfarenheter från att möta och utveckla grupper i olika organisationer. Idag har jag smalnat av mitt utbud och gör det jag tycker är roligast: chefs- och medarbetarsamtal, konflikthantering, föreläsningar och UGL.

Monica Lindfors Consulting
Varvsgatan 19
252 70 Råå

SAMTALSSTÖD- Coachande samtal vid förändring i livs- och karriärsfrågor

CHEFSSTÖD – Vägledning för att kunna leda

KONFLIKTHANTERING – Medling och relationsbyggande på arbetsplatsen

UGL – Utveckling av grupp och ledare

INFORUTA: Skriv Monica Lindfors i sökfältet för att komma till mina kurser. När du valt kurs kommer du till bokningsformuläret. Skriv i meddelanderutan att du hänvisas från Monica Lindfors hemsida.

KRISSTÖD- avlastande samtal vid krissituation